freemium

เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

เพราะเราเข้าใจการลงทุน เราจึงคิดค่า License ที่ถูกที่สุด เราอยากจะโตไปพร้อมๆกับคุณช่วยเหลือกันตลอดเส้นทางธุรกิจคุณ

iget ง่ายเเละสะดวกที่สุด
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไปหากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมอื่นๆรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ iget จึงเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิตอลเเละเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการจัดการระบบร้านค้า iget Pos จึงเป็นตัวช่วยเพื่อตอบโจทย์ธุระกิจในยุคดิจิตอล เปลี่ยนการดูแลร้านแบบเดิมๆ เป็นการให้ระบบดูแลร้านแทนและคอยดูแลรายงานทุกอย่างผ่านมือถือเพระาเราเข้าใจจึงออกแบบโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน การใช้ระบบ iGEt POS ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วย

iget mart iget mart ระบบขายของที่ใครๆก็ขายได้
ระบบบริหารงานขายที่เชื่อมต่อการขายหน้าร้านแบบเดิมและการขายออนไลน์เข้าด้วยกันแบบสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือวิเคราะห์ข้อมูลการขายในรูปแบบสถิติและรายงานต่างๆได้แบบทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดและลูกค้าก็สามารถทาการเลือกซื้อสินค้าทาการจองคิวเพื่อสั่งอาหารหรือการสั่งเพื่อให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆ ระบบยังเชื่อมต่อระบบการจ่ายเงินออนไลน์เพื่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและสามารถจ่ายเงินผ่านระบบ QRCodeที่ผูกกับธนาคารได้
วัตถุประสงค์
– ช่วยให้ผู้ประกอบการ Startups และ SMEs การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศและอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล
– การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs กลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้