ทีมงาน issoft

นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล

นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล

ชื่อเล่น ฮาร์ท

กรรมการผู้จัดการ

นายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์

นายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์

ชื่อเล่น อาร์ท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางสาวสุกัญญา ฉัตรชูสกุล

นางสาวสุกัญญา ฉัตรชูสกุล

ชื่อเล่น เงิน

ผู้จัดการทั่วไป

นางปณิชา  รัศมี

นางปณิชา รัศมี

ชื่อเล่น อาร์

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวพรดา สถิตานุชิต

นางสาวพรดา สถิตานุชิต

ชื่อเล่น แอม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

นายพงศ์พศิน นภาธนพัฒน์

นายพงศ์พศิน นภาธนพัฒน์

ชื่อเล่น หนุ่ม

Support

นายเอกสิทธิ์ จตุพรวัฒนา

นายเอกสิทธิ์ จตุพรวัฒนา

ชื่อเล่น จืด

โปรแกรมเมอร์อาวุโส

นายธนกฤต รัศมี

นายธนกฤต รัศมี

ชื่อเล่น เจมส์

โปรแกรมเมอร์อาวุโส

นางสาววิภารัตน์ จันทราภรณ์

นางสาววิภารัตน์ จันทราภรณ์

ชื่อเล่น ส้ม

โปรแกรมเมอร์

นายวิศรุต กิติวัชระเจริญ

นายวิศรุต กิติวัชระเจริญ

ชื่อเล่น อุ้ย

UX / UI design

นางสาวกนกพร ศรีเนาว์

นางสาวกนกพร ศรีเนาว์

ชื่อเล่น เดือน

แม่บ้าน

นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข

นางสาวรวิวรรณ เจริญสุข

ชื่อเล่น รวิ

Graphic Design

นางสาวปัทมา มิตรเมือง

นางสาวปัทมา มิตรเมือง

ชื่อเล่น บุ๋ม

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายปริญญา ศรีสุนทร

นายปริญญา ศรีสุนทร

ชื่อเล่น อั้ม

โปรแกรมเมอร์

นางสาวจุฑามาศ  แหล่งหล้า

นางสาวจุฑามาศ แหล่งหล้า

ชื่อเล่น จูน

Admin

นางสาวชนัญญา  ไชยเลิส

นางสาวชนัญญา ไชยเลิส

ชื่อเล่น มะนาว

Admin

นางสาวฐานิดา  ช่วยชูวงศ์

นางสาวฐานิดา ช่วยชูวงศ์

ชื่อเล่น หวาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

นายภัทรพงศ์  เอกมหาชัย

นายภัทรพงศ์ เอกมหาชัย

ชื่อเล่น เติ้ล

Support

นายภูมิปัญญา พวงพุฒิ์

นายภูมิปัญญา พวงพุฒิ์

ชื่อเล่น โจ้

โปรแกรมเมอร์