ออกแบบเว็บไซต์ & พัฒนาระบบ

บริษัทISSOFT ให้บริการครบวงจรบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่วางแผนแนวคิดการออกแบบเว็บ ดูแลและพัฒนาระบบ Web Programming, รายงานผลและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนการขายบนโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่มีบุคคลากรเฉพาะด้าน เป็นการให้บริการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพการใช้งานสูง ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ความพร้อม และความชำนาญ ในการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟท์แวร์ของทีมงาน ทางบริษัทพร้อมให้บริการโซลูชั่นซอฟท์แวร์ที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้า โดยให้บริการในรูปแบบ SAAS (Software as a Service)ผ่านทาง Cloud Computing เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า บริษัทยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบริหารงาน ทางด้านระบบงานการบัญชี การเงิน บริหารงานบุคคลากร การตลาด การประชาสัมพันธ์ ให้กับธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)และสถานศึกษาต่างๆ

ขั้นตอนการทำงานเริ่มจาก


ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ & พัฒนาระบบ

ระบบขายของ iget mart


Application iget POS & iget M